Heeft oog voor uw woonplezier

De Werf

In kleinschalig wonen De Werf wonen zestien ouderen met dementie of een vergelijkbaar ziektebeeld. De woonvoorziening bestaat uit twee woongroepen en is onderdeel van woonzorgcomplex De Werf. Als u het nieuwe pand achter de Midstraat in Joure binnenloopt voelt u de rustige en ontspannen sfeer. De bewoners zult u waarschijnlijk ontmoeten in de gezellige woonkamers.

Wonen en welzijn bewoner leidend

Eigen regie is heel belangrijk bij kleinschalig wonen. We gaan uit van wat iemand zelf kan doen en waar de familie kan ondersteunen. Heeft de familie altijd een rol gespeeld in een bepaald onderdeel in het leven van een bewoner? Binnen De Werf blijven we dat voortzetten om de bewoner zoveel mogelijk een gevoel van thuis te geven. We vinden het van groot belang om de rituelen en waarden van bewoners te kennen. Daardoor kunnen we iemands voorkeuren en behoeften beter begrijpen. De Werf is de woonomgeving van de bewoner en daarom is wonen en welzijn leidend. De zorg is ondersteunend. Indien mogelijk bepaalt de bewoner een eigen dag invulling waarin wij helpen structuur aan te brengen. Dit geeft rust gedurende de dag. Er worden wel mogelijkheden aangeboden zoals koffiedrinken, tuinieren of wandelen. Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd met bijvoorbeeld muziek. Om naar te luisteren of te kijken of zelf mee te doen.

Nieuwste technieken toegepast

Kleinschalig wonen De Werf is uitgerust met de nieuwste technieken en ontwikkelingen op het gebied van wonen voor mensen met dementie. Alle bewoners hebben een eigen woon/slaapkamer met badkamer. De woning mag ingericht worden met persoonlijke spullen. Dit geeft een thuisgevoel. Het loopcircuit geeft bewoners die daar behoefte aan hebben gelegenheid om veilig en vertrouwd te kunnen wandelen. De binnentuin is zo ontworpen dat bewoners een extra beleving ervaren door stimulering van geuren, kleuren, structuren en geluiden. Dat maakt de tuin naast een veilige ook een prettige plek om te zijn.

Belangrijke rol voor familie en vrijwilligers

Familieleden en vrijwilligers horen bij het dagelijkse leven binnen De Werf. Zij ondersteunen bij maaltijden, begeleiden uitstapjes en komen regelmatig langs om bijvoorbeeld samen te wandelen, lezen of een kopje koffie te drinken. Met elkaar zorgen we voor een optimaal welzijn van de bewoners.

Wanneer kan iemand in kleinschalig wonen De Werf komen wonen?

Als iemand de veiligheid nodig heeft van 24 uur per dag zorg en contact als gevolg van dementie of een vergelijkbaar ziektebeeld dan kunnen wij een veilig thuis bieden. Kleinschalig wonen De Werf is een warme thuishaven waar we kijken naar de mogelijkheden en bewoners de ruimte bieden om zoveel mogelijk zichzelf te zijn.

Hoe we werken

We geloven dat als we de bewoner echt leren kennen en ruimte geven om volgens eigen gebruiken en waarden te leven dit een positief effect heeft op het welzijn. We kunnen beperkingen en problemen niet altijd wegnemen maar door het aanpassen van de omgeving en bejegening ervaren de bewoners meer eigen regie. We werken intensief samen met de specialist ouderengeneeskunde en waar nodig met de fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en andere specialisten.

Wat moet ik regelen?

Verpleegkundige Sandra Meesters-Hoogkamp is het aanspreekpunt voor onze kleinschalige woonvormen. Wilt u uw belangstelling kenbaar maken dan kunt u contact met haar opnemen, via: s.meesters@hofenhiem.nl. Sandra Meesters-Hoogkamp is ook telefonisch te bereiken via de receptie van Suderigge: 0514 – 56 16 45. Zij bespreekt met u of De Werf een geschikte plek is voor de situatie van uw naaste of dat een andere kleinschalig wonen locatie zoals Cornelia Hoeve, Ús Hof of Ús Hiem misschien beter aansluit. Sandra kan u ook meer vertellen over eventuele wachtlijsten. We stellen altijd voor om u rond te leiden samen met uw naaste(n). Het is voor iedere betrokkene en zeker voor de toekomstige bewoner fijn om alvast de fijne sfeer te ervaren en te kijken of dit aansluit bij hem of haar. Uit ervaring weten we ook dat het helpend kan zijn om de toekomstige bewoner mee te nemen in de aanstaande verhuizing. Wanneer er een appartement vrijkomt dan nemen we contact met u op. U of de casemanager dementie kan dan een aanvraag doen voor een ‘Besluit tot opname en verblijf’ (artikel 21) bij het CIZ. Deze verlening kan maximaal acht weken voor de verhuizing aangevraagd worden. Voor meer informatie over dementie kunt u terecht op de website leven met dementie.