Thuiszorg

Wanneer u ouder wordt is het fijn om in uw eigen, vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Ook als u herstelt van ziekte of van een ziekenhuisopname. De diensten van Hof en Hiem Thuiszorg kunnen dan een uitkomst zijn.

Zorg en hulp van Hof en Hiem Thuiszorg

 Onze zorgmedewerkers kunnen u onder meer helpen bij:

  • opstaan en naar bed gaan
  • aan- en uitkleden
  • medicijnen op tijd innemen
  • wassen en douchen

We komen ook langs als u meer zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld voor het verzorgen van wonden of het vervangen van infuuspompen. Ook bij chronische ziekte of in de laatste levensfase. Wanneer dit nodig is kunnen wij ook 24 uur per dag zorg verlenen.

Zelf de regie houden

Bij Hof en Hiem Thuiszorg gaat het om de kwaliteit van leven. Onze zorg gaat uit van uw mogelijkheden in plaats van uw beperkingen. Samen met u, uw familie, huisarts en anderen uit uw omgeving helpen we u snel en goed. Van indicatie door een wijkverpleegkundige tot aan directe zorgverlening. Het behoud van uw zelfredzaamheid staat hierbij altijd centraal.

Samenwerken met uw huisarts

Onze vaste thuiszorgteams van verpleegkundigen en verzorgenden reageren snel en professioneel op veranderingen in uw gezondheid. In overleg met u hebben we contact met uw huisarts en werken we samen met ziekenhuisspecialisten en andere zorg-, welzijns-, en vrijwilligersorganisaties in uw omgeving.

Bekostiging

De wijkverpleging – verzorging en verpleging – valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en daardoor hoeft u voor de verzorging en verpleging geen eigen bijdrage te betalen. Onze wijkverpleegkundigen doen zelf de intake en indiceren uw zorgvraag. Ook uw huisarts, specialist en ziekenhuisverpleegkundige kan de zorg bij onze wijkverpleegkundige aanvragen.

Nog niet in staat volledig voor mezelf te zorgen
“Na een zware operatie in het ziekenhuis ben ik nog niet in staat om weer volledig voor mezelf te zorgen. Dankzij de ondersteuning van Hof en Hiem Thuiszorg kon ik toch weer snel naar huis.”
mevrouw Van der Hoek