Over ons

Hof en Hiem wil de zelf- en samenredzaamheid van de senioren naar behoefte ondersteunen en versterken en zo de kwaliteit van leven verbeteren. Het besef dat we mensen tot en met hun laatste levensfase gelukkiger kunnen laten zijn, geeft ons elke dag weer de energie en motivatie om daar voluit voor te gaan!

We weten en voelen dat we aan dat geluk kunnen bijdragen. Wij geloven dat ouderen, vaak na een lang en intensief bestaan, recht hebben op een respectvol en kwalitatief goed vervolg in hun seniorenperiode. De oudere moet met behoud van eigen identiteit kunnen rekenen op een maximale ondersteuning bij zelfredzaamheid en samenredzaamheid.

Wij werken vanuit deze gedachte aan vormen van dienstverlening die tegemoet komen aan de wensen en behoeften van senioren. Hierbij zoeken we vaak de samenwerking met mantelzorgers, familie, vrienden en andere organisaties.

Baken voor ouderen en hun naasten

We werken vraaggericht en organiseren ons ‘van buiten naar binnen’. Wij willen een baken zijn voor ouderen en hun naasten. Een laagdrempelige organisatie waar ouderen zich helemaal thuis voelen en regie houden op hun wijze van leven. Dit kan intern in onze woonzorgcentra maar ook in de eigen thuissituatie. Ook werken wij aan woonzorgcentra waarin en van waaruit we integrale diensten zullen aanbieden: deze locaties moeten de spil worden en/of blijven in de lokale gemeenschappen.

Onze cliënt staat centraal

Wij nemen altijd de wensen en behoeften van onze cliënten als vertrekpunt. Dit resulteert in een proactieve en servicegerichte opstelling van onze medewerkers en vrijwilligers. We werken bovendien aan een aangename omgeving waar het goed verblijven is. We willen constant op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in onze omgeving. Onze cliëntenraden zijn hierin een belangrijke schakel.

Naast de zorg voor onze senioren hebben we ook de zorg voor onze medewerkers en vrijwilligers. Hof en Hiem wil een moderne en aantrekkelijke werkgever zijn en een prettig werkklimaat bieden. Onze ondernemingsraad zien we als een belangrijk klankbord bij deze ambitie. Tevens kunnen we rekenen op Good Governance van onze Raad van Toezicht

Inspelen op verandering

We spelen snel, flexibel en ondernemend in op deze veranderingen. We kiezen doelbewust voor samenwerking met andere partijen – zoals gemeenten, woningcorporaties en andere zorginstellingen – om samen in de vorm van ketenzorg topkwaliteit dienstverlening te kunnen bieden.

Ontstaan Hof en Hiem

In 1992 is Zorggroep Hof en Hiem ontstaan uit een fusie van zorgcentrum Vegelinshof in Joure en zorgcentrum Doniahiem in Sint Nicolaasga. In 1996 voegde ook zorgcentrum Suderigge in Lemmer zich aan bij de zorggroep en in 1998 zorgcentrum Talma Hiem in Balk.

Hof en Hiem heeft de afgelopen jaren niet stilgestaan. Integendeel zelfs. Zo is in 2010 Hof en Hiem Thuiszorg opgericht en zijn de bewoners van zorgcentrum Vegelinshof datzelfde jaar verhuisd naar het prachtig gerenoveerde woonzorgcentrum Vegelin State in Joure. Ook betrokken de stafmedewerkers van Hof en Hiem in 2010 hun eigen kantoorpand tegenover woonzorgcentrum Doniahiem, waar ze tot toen kantoor hielden.

Twee jaar later, in 2012, opende Hof en Hiem haar eerste kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie in een boerderij. Deze prachtige boerderij heeft de naam Cornelia Hoeve en is gevestigd in Eesterga.

In 2016 is op de plaats van het oude Vegelinshof gestart met de bouw van het nieuwe woon-zorgcomplex De Werf. Dit veelzijdige complex is begin 2018 in gebruik genomen.