Heeft oog voor uw woonplezier

Ús Hof

De ingang van kleinschalig wonen Ús Hof grenst aan de grote binnentuin van woonzorgcentrum Vegelin State. Ús Hof heeft twee woningen met ieder zes bewoners met dementie of een vergelijkbaar ziektebeeld. Als u één van de twee woningen binnentreedt dan voelt u gelijk de warme en huiselijke sfeer. Kleinschalig wonen Ús Hof is niet heel groot maar de brede en lichte gangen geven een ruimtelijk gevoel. Iedere bewoner heeft een eigen appartement met woon/slaapkamer, douche en toilet. In de huiskamer zult u waarschijnlijk de bewoners ontmoeten omdat dit de centrale plek is waar ontspannen en gegeten wordt. Extra fijn is de grote tuin van de woningen. Hier kunnen bewoners en familieleden fijn samen genieten van het buitenleven.

Wonen en welzijn bewoner leidend

Eigen regie is heel belangrijk bij kleinschalig wonen. We gaan uit van wat iemand zelf kan doen en waar de familie kan ondersteunen. Heeft de familie altijd een rol gespeeld in een bepaald onderdeel in het leven van een bewoner? Binnen Ús Hof blijven we dat voortzetten om de bewoner zoveel mogelijk een gevoel van thuis te geven. We vinden het van groot belang om de rituelen en waarden van bewoners te kennen. Daardoor kunnen we iemands voorkeuren en behoeften beter begrijpen. Ús Hof is de woonomgeving van de bewoner en daarom is wonen en welzijn leidend. De zorg is ondersteunend. Indien mogelijk bepaalt de bewoner een eigen dag invulling waarin wij helpen structuur aan te brengen. Dit geeft rust gedurende de dag.

Volop activiteiten

De activiteiten die we in de woningen organiseren zijn onder meer spelletjes doen, schilderen, zingen, voorlezen, tv kijken en muziek luisteren. Groepsactiviteiten buiten de woningen zijn gymnastiek op muziek, fitness, concerten bijwonen, handwerken, jeu de boules en kamperen. Ook kunnen bewoners gebruikmaken van het activiteitenprogramma van woonzorgcentrum Vegelin State. Bij individuele activiteiten kunt u onder meer denken aan boodschappen doen, wandelen en fietsen op de duofiets.

Belangrijke rol voor familie en vrijwilligers

Er komen regelmatig familieleden of vrijwilligers over de vloer in Ús Hof. Dit zorgt voor een gezellige en dynamische sfeer. Familieleden komen op bezoek, drinken een kopje koffie of zijn aangenaam gezelschap in de gezamenlijke huiskamer. Een heerlijke wandeling in de buitenlucht wordt ook veel gedaan.

Wanneer kan iemand in kleinschalig wonen Ús Hof komen wonen?

Als iemand de veiligheid nodig heeft van 24 uur per dag zorg en contact als gevolg van dementie of een vergelijkbaar ziektebeeld dan kunnen wij een veilig thuis bieden. Kleinschalig wonen Ús Hof is een warme thuishaven waar we kijken naar de mogelijkheden en bewoners de ruimte bieden om zoveel mogelijk zichzelf te zijn.

Hoe we werken

We geloven dat als we de bewoner echt leren kennen en ruimte geven om volgens eigen gebruiken en waarden te leven dit een positief effect heeft op het welzijn. We kunnen beperkingen en problemen niet altijd wegnemen maar door het aanpassen van de omgeving en bejegening ervaren de bewoners meer eigen regie. We werken intensief samen met de specialist ouderengeneeskunde en waar nodig met de fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en andere specialisten.

Wat moet ik regelen?

Wilt u uw belangstelling kenbaar maken dan kunt u contact opnemen met Sandra Meesters-Hoogkamp, verpleegkundige. U kunt haar een mail sturen via: s.meesters@hofenhiem.nl. Sandra Meesters-Hoogkamp is ook telefonisch te bereiken via de receptie van Suderigge: 0514 – 56 16 45. Zij bespreekt met u of Ús Hof een geschikte plek is voor de situatie van uw naaste of dat een andere kleinschalig wonen locatie zoals Cornelia Hoeve, De Werf of Ús Hiem misschien beter aansluit. Ook kan zij u meer vertellen over eventuele wachtlijsten. We stellen altijd voor om u rond te leiden samen met uw naaste(n). Het is voor iedere betrokkene en zeker voor de toekomstige bewoner fijn om alvast de fijne sfeer te ervaren en te kijken of dit aansluit bij hem of haar. Uit ervaring weten we ook dat het helpend kan zijn om de toekomstige bewoner mee te nemen in de aanstaande verhuizing. Wanneer er een appartement vrijkomt dan nemen we contact met u op. U of de casemanager dementie kan dan een aanvraag doen voor een ‘Besluit tot opname en verblijf’ (artikel 21) bij het CIZ. Deze aanvraag kan maximaal acht weken voor de verhuizing worden gedaan. Voor meer informatie over dementie kunt u terecht op de website leven met dementie.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw