Heeft oog voor u

Modulair Pakket Thuis (MPT)

U heeft al een geruime tijd een huishoudelijke hulp waar u veel waarde aan hecht. Tegelijkertijd merkt u ook dat u meer zorg nodig heeft. Het lijkt erop dat u behoefte heeft aan verpleeghuiszorg aan huis maar u wilt niet afscheid nemen van uw eigen huishoudelijke hulp. Het Modulair Pakket Thuis maakt mogelijk dat dat ook niet hoeft. Binnen dit zorgpakket kunt u diensten van andere zorgaanbieders combineren met zorg van Hof en Hiem. Vanuit het Modulair Pakket Thuis ontvangt u vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Thuis zorg ontvangen met het Modulair Pakket Thuis (MPT)

Binnen dit pakket kiest u zelf de zorg en diensten die passen bij uw vraag. Door het samenstellen van deze modules ontstaat er een voor u op maat gemaakt zorgpakket. Dit kan vooral handig zijn als u geen behoefte hebt aan bepaalde zorg, omdat u hier zelf bijvoorbeeld al wat voor geregeld heeft. Ook wanneer u zorg zelf wilt inkopen met een persoonsgebonden budget is het Modulair Pakket Thuis een geschikte keuze.

Welke zorg kunt u ontvangen met het MPT?

Welke zorg u thuis wilt ontvangen met het modulair pakket thuis kunt u (indien gewenst in samenspraak met uw dierbaren) afspreken op basis van uw Wlz-indicatie. U heeft de keuze uit de volgende opties:

 • Persoonlijke verzorging;
 • Verpleging;
 • Begeleiding;
 • Huishoudelijke hulp;
 • Dagbesteding (inclusief vervoer).

Welke zorg ontvangt u niet met het MPT?

 • Maaltijdservice;
 • Kosten die te maken hebben met uw woning zijn voor eigen rekening (bijvoorbeeld huur, hypotheek, onderhoud en energierekening);
 • U blijft de basiszorg gewoon ontvangen van uw eigen huisarts en apotheek;
 • U kunt terecht bij de gemeente voor hulpmiddelen of woningaanpassingen (Wmo) of uw zorgverzekeraar voor vergoeding van basis medische en tandheelkundige zorg of hulpmiddelen die niet via de Wmo of Hof en Hiem verstrekt worden.

Kosten

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen betaalt u een eigen bijdrage voor het Modulair Pakket Thuis. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kan u informeren over deze bijdrage. Op de website hetcak.nl kunt u direct de hoogte van uw eigen bijdrage (laten) berekenen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor het Modulair Pakket Thuis?

De voorwaarden om gebruik te maken van het Modulair Pakket Thuis zijn als volgt:

 • U heeft een indicatie voor de Wlz, hieruit blijkt dat u de blijvende behoefte hebt aan 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid;
 • Van belang is dat u gezond en veilig thuis moet kunnen wonen, daarnaast mag de zorg niet duurder zijn dan wanneer u in een zorginstelling zou wonen. Ook is het belangrijk dat de zorg op een verantwoorde en doelmatige manier bij u thuis geleverd kan worden.