Heeft oog voor u

Cliënt­vertrouwens­persoon

Een goed en tevreden gevoel is fijn en ook belangrijk. Merkt u dat dit niet het geval is door een bepaalde ervaring met de zorg of diensten van Zorggroep Hof en Hiem? Dan vinden we het van belang dat u gehoord wordt. Ook als u iets ervaart waar u het niet helemaal mee eens bent of waarover u een klacht heeft willen we dat graag bespreekbaar maken. U kunt een beroep doen op een onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon.

Cliëntenvertrouwenspersoon

Bij Zorggroep Hof en Hiem is Tannie Peters onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon. Zij werkt voor Zorgbelang Fryslân. U kunt met Tannie contact opnemen om u bij te staan en met u mee te denken omtrent zorgvragen en zaken waar u minder tevreden over bent. Denk aan onvrede over uw woonsituatie, een vervelende ervaring of financiële vragen. Tannie kan u helpen om vragen te beantwoorden en om mee te denken over hoe uw probleem zo goed mogelijk kan worden opgelost. Ook voor een luisterend oor kunt u haar gerust benaderen. Ze is te bereiken via het telefoonnummer 06 – 393 474 54 of via het mailadres peters@zorgbelang-fryslan.nl.

Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (Wzd)

Wanneer u onvrijwillige zorg ontvangt volgens de Wet zorg en dwang (Wzd) dan heeft u recht op ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Quasir is een expertisecentrum waar onafhankelijke en deskundige ondersteuning wordt geboden. Sippie Stoelwinder en Ingrid de Jager zijn onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen van Quasir. Zij kunnen u adviseren en bijstaan bij alle vragen en besluiten over onvrijwillige zorg. Dit kan over van alles gaan. Over uw verzorging, verpleging of behandeling. Bijvoorbeeld medicijnen of een dieet dat u wordt voorgeschreven. Onvrijwillige zorg gaat ook over dingen die u wilt, maar niet mogen.

Cliëntenvertrouwenspersonen Sippie Stoelwinder en Ingrid de Jager komen ook regelmatig langs op onze locaties om in gesprek te gaan met bewoners en familie. U kunt ze bereiken via de telefoonnummers 06 – 82 04 43 53 (Sippie Stoelwinder), 06 – 82 51 79 52 (Ingrid de Jager). U kunt ook het algemene nummer bellen: 085 – 4874012. Wilt u liever een mail sturen? Dit kan via: SippieStoelwinder@quasir.nl of ingriddejager@quasir.nl.