Heeft oog voor u

Disclaimer

Zorggroep Hof en Hiem besteedt voortdurend grote zorg en aandacht aan deze website. Wij streven ernaar dat alle informatie op deze website juist en volledig is; er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden.

Ook staan wij niet in voor de volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen.

Alle informatie op deze website, dat wil zeggen teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal, zijn beschermd door auteursrechten. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie zelf te gebruiken, door te geven, te vermenigvuldigen en/of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Zorggroep Hof en Hiem.

De informatie op deze site is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik van de website en de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

Als u via deze website een website raadpleegt van derden (via een link), wijzen wij u erop dat wij Zorggroep Hof en Hiem niet verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw