Heeft oog voor u

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Wanneer u al een langere tijd thuiszorg heeft komt er misschien een moment waarop u zich afvraagt of de zorg nog toereikend is in uw situatie. U heeft meer ondersteuning en zorg nodig maar verhuizen ziet u niet zitten. Met Volledig Pakket Thuis (VPT) kunt u thuis wonen met complete zorg- en dienstverlening van Zorggroep Hof en Hiem.

Wat is Volledig Pakket Thuis?

Als u in de buurt woont van een van onze woonzorgcentra is er een mogelijkheid om thuis te blijven wonen met behulp van een speciaal thuiszorgpakket. Het Volledig Pakket Thuis is het ontvangen van verpleeghuiszorg aan huis. We kunnen deze vorm van thuiszorg bieden omdat we nauw samenwerken met onze woonzorgcentra in de kernen van de gemeente De Fryske Marren. Met de woonzorgfaciliteiten om de hoek heeft u alle zorg en mogelijkheden dichtbij. Dat betekent dat u ervoor kunt kiezen om alle maaltijden door ons te laten verzorgen en bij u thuis te laten brengen. Ook kunt u deelnemen aan de dagbesteding en andere activiteiten.

Wanneer komt u in aanmerking voor het Volledig Pakket Thuis (VPT)?

U komt in aanmerking voor het Volledig Pakket Thuis als u een indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Hoe u dit kunt aanvragen kunt u verderop lezen (onder het kopje ‘Indicatie aanvragen’), een voorwaarde is dat er sprake is van een behoefte aan 24-uurs zorg in nabijheid. De zorg die aan deze indicatie is verbonden gebruikt u om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Als u nog geen indicatie heeft, kunnen wij die samen met u aanvragen. Een andere belangrijke voorwaarde is dat u in de buurt woont van een woonzorgcentrum van Hof en Hiem. Zo kunnen we snel schakelen bij een zorgvraag en samenwerken met de diensten en faciliteiten van het woonzorgcentrum. Het Volledig Pakket Thuis is ook mogelijk in Parkflat Stadsfenne in Sneek vanwege de diensten en faciliteiten die de serviceflat biedt.

Eigen regie

Als het gaat om het Volledig Pakket Thuis vinden wij het belangrijk dat u als cliënt zoveel mogelijk uw eigen regie behoudt. Wat kunt u zelf? Wat kunnen uw naasten voor u betekenen? Waar kunnen wij ondersteunen? Op die manier houdt u de touwtjes zelf in handen over uw leven.

Gespecialiseerde medewerkers

Onze thuiszorgmedewerkers zijn ook gespecialiseerd in dementiezorg. Mocht het in de toekomst nodig zijn, dan bent u ook met dementie gerelateerde klachten in vertrouwde handen bij Hof en Hiem. Hierdoor kunnen we goed inspelen op een veranderende situatie. Daarbij betrekken we ook uw naasten, zodat u ook dan zo lang mogelijk prettig en veilig thuis kunt blijven wonen.

Maatwerk van thuiszorg via Hof en Hiem

Het Volledig Pakket Thuis is niet een vastomlijnd pakket. We kijken samen met u en uw naasten wat het beste bij u past. Wijzigt er op termijn iets in uw persoonlijke situatie waardoor het pakket aangepast moet worden? Dan zijn we heel flexibel en kijken we of we uw zorg moeten aanpassen of uitbreiden.

Overzicht mogelijkheden zorg, welzijn en diensten

Zorg Diensten Hulp
hulp bij persoonlijke verzorging alle maaltijden bij u thuis of in het woonzorgcentrum ondersteuning van de mantelzorger
verpleging individuele begeleiding
hulp bij lichte huishoudelijke werkzaamheden (zoals bed rechttrekken en/of verschonen, afwas, toilet) huishoudelijke hulp
alarmknop voor acute hulp activiteiten en dagbesteding in het woonzorgcentrum bij u in de buurt (inclusief vervoer)
boodschappenservice (wij kunnen u helpen of boodschappen voor u halen)
boodschappenbudget van €15,00 per maand voor het winkeltje in het woonzorgcentrum bij u in de buurt

Wat moet ik regelen?

Als u erover denkt om voor het Volledig Pakket Thuis te kiezen dan kunt u contact opnemen met een wijkverpleegkundige van Hof en Hiem Thuiszorg, te bereiken via 0513-433030.

Kosten

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen het Volledig Pakket Thuis betaalt u een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kan u informeren over deze bijdrage. Op de website hetcak.nl kunt u direct de hoogte van uw eigen bijdrage (laten) berekenen.

Wat valt niet binnen het Volledig Pakket Thuis?

  • Kosten die te maken hebben met uw woning zijn voor eigen rekening (bijvoorbeeld huur, hypotheek, onderhoud en energierekening);
  • U blijft de basiszorg gewoon ontvangen van uw eigen huisarts en apotheek;
  • U kunt terecht bij de gemeente voor hulpmiddelen of woningaanpassingen (Wmo) of uw zorgverzekeraar voor vergoeding van basis medische en tandheelkundige zorg of hulpmiddelen die niet via de Wmo of Hof en Hiem verstrekt worden.

U kunt ook hier de folder van Volledig Pakket Thuis downloaden.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw