Zorggroep Hof en Hiem en ROC Friese Poort starten leer-werktraject thuiszorg

Het opleidingstraject is speciaal ontworpen om mensen op te leiden als verzorgende IG in de thuiszorg. Er is plaats voor 23 deelnemers. Door het creëren van de tweejarige opleiding wil Zorggroep Hof en Hiem inspelen op de veranderende zorgvraag in de nabije toekomst.

Zij-instromers en doorstromers
Hof en Hiem richt zich op mensen die een carrière-switch naar de zorg overwegen of willen doorstromen vanuit een vooropleiding. Voor mensen die een vooropleiding hebben gevolgd zijn er mogelijkheden om versneld opgeleid te worden. De deelnemers krijgen een arbeidscontract voor twee jaar met baangarantie.

Veranderende zorgvraag
De opleiding sluit aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en binnen de zorggroep. Doordat mensen langer thuis blijven wonen neemt de vraag naar het totaalpakket aan zorg toe. In samenwerking met onze woonzorgcentra kunnen we het Volledig Pakket Thuis aanbieden. Hierdoor kunnen ouderen die zelfstandig wonen in de buurt van een woonzorgcentra gebruik maken van het zorg- en welzijnspakket zoals die ook in een woonzorgcentrum wordt geboden. Het opleiden van 23 verzorgenden IG draagt bij om aan de toename van die specifieke zorgvraag te blijven voldoen.

Hybride onderwijs
De opleiding verzorgende IG voor de thuiszorg is een nauwe samenwerking met ROC Friese Poort. Dit is voor het eerst dat er een opleiding speciaal voor Hof en Hiem Thuiszorg wordt aangeboden. Innovatief aan de opleiding is ook dat deze is ingericht op basis van hybride onderwijs. Dat wil zeggen dat de lessen flexibel worden gegeven om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het werkrooster. Daarnaast is er extra aandacht voor verdiepende thema’s vanuit Zorggroep Hof en Hiem.

De vacature voor het leer-werktraject thuiszorg vind je hier.