Heeft oog voor uw woonplezier

Inschrijven als woningzoekende

Via onderstaand formulier kunt u zich kosteloos inschrijven als woningzoekende bij Zorggroep Hof en Hiem. Bij uw inschrijving kunt u aangeven welke locatie uw voorkeur heeft. Heeft u vragen bij het invullen? Neem dan contact op met de afdeling verhuur via 0513-43 30 30. Zij helpen u graag. Voor al onze aanleunwoningen is sprake van een toewijzingscriteria. Bekijk hier onze toewijzingscriteria.

  Ik wil me graag inschrijven voor (meerdere keuzes mogelijk):
  * Appartementen aan de Boeresingel zijn sociale huurwoningen.

  1. Persoonlijke gegevens

  Geslacht*

  2. Heeft u een inwonende partner?

  Persoonlijke gegevens van uw partner
  Geslacht
  Ga door naar de volgende vraag.

  3. Uw inkomen

  Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?

  Verzamelinkomen bij een 1 persoonshuishouden:

  Verzamelinkomen bij een 2 persoonshuishouden:

  Wat is uw verzamelinkomen? Dit bedrag staat op uw inkomensverklaring van de Belastingdienst. We bedoelen hiermee het totale inkomen van alle personen die meeverhuizen. De inkomensverklaring kunt u downloaden via www.belastingdienst.nl door met uw DigiD in te loggen op Mijn Belastingdienst. Of u kunt uw inkomensverklaring telefonisch aanvragen via de Belastingtelefoon: 0800 - 0543. Er wordt gevraagd naar uw BSN-nummer, dus houdt u dat alvast bij de hand. Het duurt ongeveer 5 werkdagen voordat u de verklaring binnen heeft. Dit formulier neemt u mee naar ons, zodra u in aanmerking komt voor een woning.

  4. Gegevens 1e contactpersoon (indien van toepassing)

  Conform artikel 13 van de AVG informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hof en Hiem verwerkt uw persoonsgegevens met het doel een overeenkomst met u aan te gaan. In ons privacy statement leest u meer over hoe Hof en Hiem omgaat met persoonsgegevens en wat uw rechten zijn.

  3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw