Vrijwilligersvacatures

Hof en Hiem beschouwt haar vrijwilligers als het goud van de organisatie. Vrijwilligerswerk is altijd ter ondersteuning van de beroepskracht, dus nooit ter vervanging. Een vrijwilliger assisteert onze medewerkers bij zaken en/of activiteiten waar deze soms zelf even niet – of onvoldoende – aan toe komen. Met hun werk leveren vrijwilligers een fundamentele bijdrage aan de participatie van onze cliënten in de maatschappij: zij vergroten door hun inzet het welbevinden van onze cliënten. Er doen zich met enige regelmaat vacatures voor bij onze woonzorgcentra en bij kleinschalig wonen. Hieronder vindt u de vacatures:

Vacatures bij kleinschalig wonen (voor mensen met dementie) Cornelia Hoeve in Eesterga

Vacatures bij woonzorgcentrum Doniahiem in Sint Nicolaasga

Vacatures in woonzorgcentrum Vegelin State in Joure

Vacatures bij kleinschalig wonen (voor mensen met dementie) Ús Hof in Vegelin State in Joure

Vacatures bij kleinschalig wonen (voor mensen met dementie) De Werf in Joure

Vacatures in woonzorgcentrum Suderigge in Lemmer