Vrijwilligerswerk

Waardevolle inzet van vrijwilligers

Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken bij Hof en Hiem. Dankzij hun grote betrokkenheid en enthousiaste inzet kunnen wij onze cliënten nog meer bieden. Mede door die vrijwillige inzet wordt bijvoorbeeld het leefklimaat bij Hof en Hiem verlevendigd met veel extra’s, zoals creatieve activiteiten, culturele optredens en uitstapjes.

Vrijwilligers zijn actief op uiteenlopende terreinen:

  • begeleiden van bewoners die niet meer zo goed ter been zijn
  • verzorgen van koffie en thee bij de dagbesteding
  • begeleiden van cliënten bij uitstapjes
  • het bezorgen van Tafeltje Dekje-maaltijden

Onze vrijwilligers zijn een waardevolle schakel tussen onze cliënten en de maatschappij. Ze brengen de buitenwereld naar hen toe!

Daar doen we graag iets voor terug

We doen graag iets terug voor onze ruim 600 vrijwilligers. Zo organiseren we leuke activiteiten voor vrijwilligers en krijgen onze vrijwilligers ieder jaar een kerstpakket. Ook bieden we onze vrijwilligers scholingsmogelijkheden.

Meer informatie?

Wilt u zich ook graag inzetten als vrijwilliger? Of eerst wat meer informatie inwinnen? Dan kunt u contact opnemen met één van onze vrijwilligerscoördinatoren.

Vrijwilligerscoördinatoren

  • Kleinschalig wonen Cornelia Hoeve te Eesterga
Wiepkje Holtrop
T 0514 – 56 89 98
woonbegeleiders-ch@hofenhiem.nl
  • Woonzorgcentrum Doniahiem te Sint Nicolaasga
Tinie van Lingen en Corien Rondaan
T 0513 – 43 15 55
act-donia@hofenhiem.nl
  • Woonzorgcentrum Suderigge te Lemmer
Brecht de Haan en Matty van Gelderen
T 0514 – 56 16 45
rec-org-sud@hofenhiem.nl
  • Woonzorgcentrum Talma Hiem te Balk
Annejet ter Velde
T 0514 – 60 88 00
a.tervelde@hofenhiem.nl
  • Woonzorgcentrum Vegelin State te Joure
Anna Zijlstra
T 0513 – 41 25 69
a.zijlstra@hofenhiem.nl