Week van Zorg en Welzijn of Jaar van Zorg en Welzijn?

In onze zorglocaties worden gedurende het jaar veel activiteiten georganiseerd voor onze bewoners, maar zeker ook voor de mensen die niet woonachtig zijn bij ons. Bijvoorbeeld muziekoptredens, markten en creatieve activiteiten. Op deze manier willen we mensen uit de dorpen en verdere omgeving ook laten zien wat we allemaal doen. Verder willen we steeds meer de spil in de wijk worden door meerdere faciliteiten aan te bieden in onze woonzorgcentra, dit nodigt de mensen ook uit om bij ons binnen te komen. Zo faciliteren we bijvoorbeeld een uitleenpunt voor hulpmiddelen en een praktijkruimte voor cesartherapie in woonzorgcentrum Doniahiem in Sint Nicolaasga. We stellen onze woonzorgcentra dagelijks open voor bezoekers. In die zin zou je kunnen spreken van het Jaar van Zorg en Welzijn, elk jaar weer opnieuw.

Deze week is het de landelijke Week van Zorg en Welzijn en openen vele zorg- en welzijnsorganisaties expliciet hun deuren om aan Nederland te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer. Voorgaande jaren nam Hof en Hiem ook deel aan deze landelijke actieweek, meestal door middel van een open dag op de slotdag. Dit jaar hebben wij daar om organisatorische redenen niet voor gekozen. Maar zoals u kunt lezen bent u altijd welkom en kunt u zo bij ons binnenlopen of deelnemen aan een activiteit. Onze deuren staan altijd open!