Heeft oog voor u

Visplezier voor bewoners van Talma Hiem: Een wytfiskend succes!

“It giet geweldich. Ik haw der al fiif fongen! Mar se binne net sa grut hear, it binne allegear wytfisken. It giet net om fisk te krijen. It is gewoan moaie ôflieding en lekker gesellich sa by elkoar”. Bewoner Doetie van der Meer van het woonzorgcentrum Balk geniet van de vismiddag. Sportvisserij Fryslân organiseert vismiddagen voor bewoners van verschillende Friese zorgorganisaties. Daarom hangen de angels van de bewoners van Talma Hiem te Balk in de Luts. Omrop Fryslân heeft een prachtige rapportage gemaakt van deze geweldige middag. Benieuwd? Klik op deze link om de rapportage te bekijken.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw