Verlenging samenwerkingsovereenkomst tussen Zorgroep Hof en Hiem en Zorgbelang Fryslân

Zorggroep Hof en Hiem en Zorgbelang Fryslân hebben hun samenwerkingsovereenkomst met drie jaar verlengd. In deze periode levert de belangenbehartiger ouderenzorg van Zorgbelang een bijdrage vanuit het cliëntenperspectief aan de projecten van Hof en Hiem. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de cliëntenraad van Hof en Hiem en de zorgmanagers van Hof en Hiem. Beide organisaties hechten aan het onafhankelijke karakter van de belangenbehartiging door Zorgbelang. John van Arnhem, directeur-bestuurder Hof en Hiem: “onze organisaties maken zich beiden sterk voor een goede zorg- en dienstverlening aan ouderen binnen De Fryske Marren. Door goed samen te werken zorgen we ervoor dat onze diensten nog beter aansluiten bij vragen, behoeften en wensen van de bewoners en cliënten van Zorggroep Hof en Hiem.”


Op de foto: Annie Herder (zorgmanager Hof en Hiem), Roelof Oeben (voorzitter clientenraad Hof en Hiem), Herma Kooke (belangenbehartiger ouderenzorg), Esther de Vrij (directeur-bestuurder Zorgbelang Fryslan)  en John van Arnhem (directeur-bestuurder Zorggroep Hof en Hiem).