Samenwerking tussen zorggroepen in het kader van lerend netwerk

Het Zorginstituut Nederland heeft in 2017 besloten op basis van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg dat zorgorganisaties in de langdurige zorg onder andere deel uitmaken van een lerend netwerk met tenminste twee andere collega zorgorganisaties. Bij de keuze van deze netwerkpartners staat leren en praktische werkbaarheid centraal.

Zorggroep Hof en Hiem heeft in het kader van het lerend netwerk in 2017 afspraken gemaakt met  Zorggroep Liante om gezamenlijk de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen van elkaars zorg- en dienstverlening te versterken. Afspraken in de onderlinge de samenwerking voor de komende vier jaar zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen Zorggroep Liante en Zorggroep Hof en Hiem op dinsdag 16 mei. In de overeenkomst is beschreven op welke wijze en op welke thema’s en onderwerpen Zorggroep Hof en Hiem met de collega zorgorganisatie reflecteert op kwaliteitszorg, kwaliteitsbeleid en kennis en expertise uitwisselt. Naast het deel uitmaken van het lerend netwerk van Zorggroep Liante, is Hof en Hiem ook betrokken bij het lerend netwerk van de Talma huizen (o.a.Talma Haven in Urk en Talma Borgh in Apeldoorn.

Foto: v.l.n.r.: Janneke Gietema, opleidingsadviseur Hof en Hiem, John van Arnhem, directeur-bestuurder Hof en Hiem, Amanda Wennekendonk, manager Zorggroep Liante, Auke-Jan Martens, kwaliteitscoördinator Zorggroep Liante en Anneke Groenenberg, directeur-bestuurder Zorggroep Liante