Samen werken aan de beste zorg voor de cliënten en bewoners van Hof en Hiem

Waardigheid en Trots (vanuit het ministerie van VWS)  heeft Zorggroep Hof en Hiem benaderd om over de samenwerking tussen de cliëntenraad van Zorggroep Hof en Hiem, het zorgkantoor De Friesland en het bestuur van Hof en Hiem te vertellen. Op de website van Waardigheid en Trots is een artikel geplaatst over deze samenwerking. Hof en Hiem is blij met zo’n betrokken cliëntenraad die de kwaliteit van de zorg meehelpt hoog te houden! Klik op de link om het artikel te lezen:

Op de foto v.l.n.r.: Roelof Oeben (voorzitter cliëntenraad Hof en Hiem), John van Arnhem (directeur-bestuurder Hof en Hiem) , Taeke Kloosterman (zorginkoper zorgkantoor De Friesland)
Bron: Waardigheid en Trots