Gegevens Stichting vrienden van Hof en Hiem

Naam van de organisatie
Stichting Vrienden van Hof en Hiem

RSIN/fiscaal nummer
804373450

Rekeningnummer
NL98 RABO 0337 0035 48

Contactgegevens
De Oergong 2
8521 GA Sint Nicolaasga
T (0513) 43 30 30
info@hofenhiem.nl

Omschrijving van de doelstelling (vanuit de statuten)
Het verwerven en beheren van vermogensbestanddelen en het in geldelijke zin ondersteunen van de activiteiten van stichting Zorggroep Hof en Hiem en de stichting Aanleunwoningen Hof en Hiem.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Download het Beleidsplan 2017-2018.

Bestuurssamenstelling
Bestuurder: de heer drs. J. (John) van Arnhem MBA

Beloningsbeleid van werknemers en bestuurders
De bestuurder verricht de activiteiten voor Stichting Vrienden van Hof en Hiem om niet.

Financiële verantwoording