Ondernemingsraad

Medezeggenschap is binnen Hof en Hiem een belangrijk onderwerp. De ondernemingsraad is de stem van de medewerkers van Hof en Hiem. Waar het gaat over arbeidscontracten en arbeidsomstandigheden behartigt de ondernemingsraad de belangen van de medewerkers. Gevraagd en ongevraagd adviseert zij de bestuurder over zaken die van toepassing zijn op medewerkers.

Bevoegdheden
De belangrijkste bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn:

  • adviesrecht met betrekking tot financieel/economische zaken
  • instemmingsrecht met betrekking tot sociaal beleid
  • initiatiefrecht om voorstellen te doen
  • informatierecht

De ondernemingsraad is samengesteld met vertegenwoordigers van alle woonzorgcentra van Hof en Hiem. Iedere twee jaar vinden er verkiezingen plaats. Medewerkers die langer dan een jaar werkzaam zijn bij Hof en Hiem kunnen zich verkiesbaar opstellen. Stemmen mag als een medewerker een half jaar of langer in dienst is.