Mevrouw Draijer-de Vries 105 jaar

Afgelopen weekend was het een heel bijzondere dag in het leven van mevrouw Draijer-de Vries. Zij mocht haar 105e verjaardag vieren. Dit deed zij maar liefst twee keer. Een keer voor alle buurtgenoten en een keer voor de hele familie en andere genodigden. Dat lijkt misschien veel maar: “Ik kin it wol ha jer! Fjil my noch altyd bêst”, zegt mevrouw Draijer-de Vries. Naast het fantastische feest kwam ook de burgemeester langs op verjaardagsvisite en ontving ze zelfs een brief met felicitaties van de koning.

De oudste van Hof en Hiem Thuiszorg
Onder de cliënten van Hof en Hiem Thuiszorg zijn meerdere honderdjarigen. In de regio Balk zelfs drie. Maar mevrouw Draijer-de Vries is toch echt de oudste van haar leeftijdsgenoten. “Se soargje hjir sa goed foar my. Ik kin noch in protte sels. Mar dat bytsje help doche se geweldich! Altyd deselde gesichten, leuke froulju, dêr bin ik tige wiis mei”, aldus mevrouw Draijer-de Vries. Behalve de oudste cliënt van Hof en Hiem Thuiszorg is ze ook de oudste inwoner van de gemeente De Fryske Marren.

Weer gewoon
Mevrouw Draijer-de Vries heeft een prachtig weekend achter de rug. Haar hele appartement staat vol met bloemen en kaarten. “Mar…”, zegt ze. “Ik bin ek wol blyd dat it no wer gewoan is. En ik moat my hast wer klearmeitsje. Ik sil fuort mei de boat!”