Heeft oog voor u

Zorggroep Hof en Hiem werkt samen met vijftal ouderenzorgorganisaties voor duurzame zorg in de regio

Samen met Zorggroep Sint Maarten, Patyna, Valuas Zorggroep, Bos en Meerzicht en Leppehiem is Zorggroep Hof en Hiem actief betrokken in het project Duurzame ouderenzorg Zuidwest Friesland. Met deze samenwerking streeft Hof en Hiem er naar om ook in de toekomst de beste kwaliteit van zorg met behandeling te blijven bieden ondanks de toenemende zorgvraag door vergrijzing.

Duurzame zorg in de regio door samen op te leiden
Een van de onderdelen van dit project is om vier verpleegkundigen op te leiden tot verpleegkundig specialist. Verpleegkundig specialisten brengen specifieke kennis en expertise in en zijn daarnaast ondersteunend en aanvullend op de behandeling voor kwetsbare ouderen in Friesland. Ze voegen dus eigen vakinhoudelijke kennis toe aan de behandeling. Zodat voor ouderen in de regio goede zorg met behandeling gewaarborgd blijft. Daarbij is dit een mooie kans voor verpleegkundigen die graag een verdiepende stap willen maken in hun vakgebied. Zij starten hun opleiding in september van dit jaar en zijn na twee jaar klaar.

Feestelijke startbijeenkomst
Dinsdag 22 maart werd een feestelijke startbijeenkomst gehouden, waarbij de verpleegkundigen, hun praktijkbegeleiders en een vertegenwoordiging van het management aanwezig waren. “Dit is een hele mooie manier om specifieke deskundigheid op het gebied van ouderenzorg toe te voegen aan de regio,” vertelt regiomanager Marion de Vries, namens de deelnemende zorgorganisaties. “We hopen dat dit project navolging gaat krijgen en dat we ook op andere terreinen de samenwerking gaan opzoeken, bovenregionaal, om zo samen de uitdagingen waar de sector voor staat tegemoet te treden. Samen staan we sterker.”

Uiteindelijk moet de samenwerking leiden tot het nog beter kunnen inspelen op de zorgvraag van de ouderen in Friesland.

Op de foto, de voorste rij verpleegkundig specialisten in opleiding v.l.n.r.: Natasja Hoekstra, Selma Leenstra, Nynke van Ruiten en Regine Noordmans. Achterste rij v.l.n.r.: praktijkopleiders Grietje de Groot, Nynke Kooy, Doetie Visser en Attie Bekkema.