Hof en Hiem en Patyna tekenen dienstverleningsovereenkomst

Zorggroep Hof en Hiem en Zorggroep Patyna hebben de dienstverleningsovereenkomst over de medische behandelfunctie met twee jaar verlengd. In de overeenkomst is de inzet geregeld van Specialisten Ouderengeneeskunde en de inzet van gedragswetenschappers en para-medici voor de bewoners van Hof en Hiem. De zorgorganisaties werken al jaren intensief en succesvol samen en willen deze samenwerking ook de komende jaren graag voortzetten.

Op de foto: Bestuurders John van Arnhem (Hof en Hiem) en Anneke Aldenkamp (Patyna) schudden elkaar de hand na het tekenen van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst.