Eerstelijns verblijf in (woon)zorgcentrum in kaart door nieuwe website www.herstelzorg.frl

De afgelopen maanden heeft een groot aantal partijen in de zorgsector onderzocht hoe de spoedzorg in Fryslân verbeterd kan worden. Onderdeel daarvan is de toegang tot ELV zorg, eerstelijns verblijf in een (woon)zorgcentrum. Eén van de resultaten is de ontwikkeling van een website die geraadpleegd kan worden door verwijzers. Vanaf 9 april is de website www.herstelzorg.frl beschikbaar voor huisartsen, ziekenhuizen en de Dokterswacht Friesland. Zij kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week zien bij welke zorgaanbieder eerstelijns verblijf mogelijk is. De bijgevoegde informatiekaart legt uit hoe deze website werkt en wat de voordelen zijn: ELV-info www.herstelzorg.frl
De aangesloten zorgaanbieders zijn: Zorggroep Hof en Hiem, Zorggroep Sint Maarten, Meriant, Liante, Leppehiem, Patyna, ZuidOostZorg, Kwadrantgroep, Zorggroep Noorderbreedte, Zorgcentrum Het Bildt, Interzorggroep en ECR Kening State. Voor meer informatie kan men contact opnemen met de gekozen locatie.

Naast de website is in het zuiden van Fryslân door ziekenhuis De Tjongerschans, huisartsen en zorgaanbieders Meriant, Zorggroep Hof en Hiem en Zorggroep Sint Maarten een loket voor spoedzorg gestart. Verwijzers kunnen hier terecht voor telefonisch contact over plaatsing voor ELV. Daarnaast biedt het zorgloket triagemogelijkheid en kan enventueel met spoed thuiszorg regelen.

De komende weken wordt er hard gewerkt om alle werkprocessen in verband met het zorgloket en de website herstelzorg.frl  zo optimaal mogelijk in te richten voor de verwijzers.