Volledig Pakket Thuis

Thuis wonen met complete zorg- en dienstverlening van Zorggroep Hof en Hiem

Wat biedt Zorggroep Hof en Hiem

Zorggroep Hof en Hiem biedt u de mogelijkheid om een vervroegde verhuizing naar een woonzorgcentrum te voorkomen. Het Volledig Pakket Thuis van Zorggroep Hof en Hiem maakt mogelijk dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. We kunnen deze vorm van thuiszorg bieden, omdat we nauw samenwerken met onze woonzorgcentra in de kernen van de gemeente De Fryske Marren.

De zorg die u ontvangt met het Volledig Pakket Thuis is hetzelfde als u in een woonzorgcentrum zou ontvangen, maar dan gewoon bij u thuis. In samenwerking met een woonzorgcentrum bij u in de buurt biedt Hof en Hiem Thuiszorg alle zorg en ondersteuning die u nodig heeft.

Wanneer komt u in aanmerking voor het Volledig Pakket Thuis (VPT)?

U komt in aanmerking voor het Volledig Pakket Thuis als u een indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Hoe u dit kunt aanvragen kunt u verderop lezen (onder het kopje ‘Indicatie aanvragen’), een voorwaarde is dat er sprake is van een behoefte aan 24-uurs zorg in nabijheid. De zorg die aan deze indicatie is verbonden gebruikt u om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Als u nog geen indicatie heeft, kunnen wij die samen met u aanvragen. Een andere belangrijke voorwaarde is dat u in de buurt woont van een woonzorgcentrum van Hof en Hiem. Dit is een voorwaarde die te maken heeft met het snel kunnen schakelen bij een zorgvraag en het samenwerken met de diensten en faciliteiten van het woonzorgcentrum. Het Volledig Pakket Thuis is ook mogelijk in Parkflat Stadsfenne in Sneek vanwege de diensten en faciliteiten die de serviceflat biedt.

Eigen regie

Als het gaat om het Volledig Pakket Thuis vinden wij het belangrijk dat u als cliënt zoveel mogelijk uw eigen regie behoudt. Denk hierbij aan keuzes m.b.t. de inrichting van uw appartement, uw eigen leefstijl en leefomgeving. Belangrijk is dat u uw leven leeft, zoals u dat wenst. En nog belangrijker: dat dat zo blijft, net zoals de betrokkenheid van mensen uit uw omgeving (bijv. familie, vrienden of buren).

Gespecialiseerde medewerkers

Onze thuiszorgmedewerkers zijn ook gespecialiseerd in dementiezorg. Mocht het dus in de toekomst nodig zijn, dan bent u ook met dementie gerelateerde klachten in vertrouwde handen bij Hof en Hiem. Hierdoor kunnen we goed inspelen op een veranderende situatie. Daarbij kunnen we daar ook uw naasten en omgeving bij betrekken, zodat u ook dan zo lang mogelijk prettig en veilig thuis kunt blijven wonen.

Maatwerk van thuiszorg via Hof en Hiem

Het Volledig Pakket Thuis is niet een vastomlijnd pakket, dit is belangrijk om te weten. We kijken samen met u en uw naasten wat het beste bij u past. Wijzigt er op termijn iets in uw persoonlijke situatie waardoor het pakket aangepast moet worden? Dan zijn we heel flexibel en kijken we of we het pakket aan moeten passen of uitbreiden.

Overzicht mogelijkheden zorg, welzijn en diensten

Zorg

Diensten

Hulp

Hulp bij persoonlijke verzorging alle maaltijden bij u

thuis of in het

woonzorgcentrum

ondersteuning

van de

mantelzorger

Verpleging individuele

begeleiding

hulp bij lichte

huishoudelijke

werkzaamheden

(zoals bed

rechttrekken

en/of verschonen,

afwas, toilet)

huishoudelijke hulp
activiteiten en dagbesteding in het

woonzorgcentrum bij

u in de buurt

(inclusief vervoer)

boodschappenservice

(wij kunnen u helpen

of boodschappen

voor u halen)

boodschappenbudget

van €15,00 per maand voor het

winkeltje in het

woonzorgcentrum bij

u in de buurt

Wat moet ik regelen?

Als u erover denkt om voor het Volledig Pakket Thuis te kiezen dan kunt u contact opnemen met een wijkverpleegkundige van Hof en Hiem Thuiszorg, te bereiken via 0513-433030.

Indicatie aanvragen

Het Volledig Pakket Thuis valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) nodig. Het aanvragen van een indicatie kunt u doen door contact op te nemen met het CIZ via ciz.nl. De wijkverpleegkundige kan u daar eventueel bij helpen. Wanneer een indicatie is afgegeven neemt de wijkverpleegkundige al uw persoonlijke wensen en behoeften met u en uw naasten, als u dat wenst, door. We stellen een pakket samen, volledig op u afgestemd.

Kosten

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen het Volledig Pakket Thuis betaalt u een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kan u informeren over deze bijdrage. Op de website hetcak.nl kunt u direct de hoogte van uw eigen bijdrage (laten) berekenen.

Wat valt niet binnen het Volledig Pakket Thuis?

  • Kosten die te maken hebben met uw woning zijn voor eigen rekening (bijvoorbeeld huur, hypotheek, onderhoud en energierekening);
  • U blijft de basiszorg gewoon ontvangen van uw eigen huisarts en apotheek;
  • U kunt terecht bij de gemeente voor hulpmiddelen of woningaanpassingen (Wmo) of uw zorgverzekeraar voor vergoeding van basis medische en tandheelkundige zorg of hulpmiddelen die niet via de Wmo of Hof en Hiem verstrekt worden;
  • Alarmknop voor acute hulp.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen, wilt u nader kennismaken met de mogelijkheden van het Volledig Pakket Thuis of heeft u hulp nodig bij de aanvraag van uw indicatie?

Neemt u dan gerust contact op met een wijkverpleegkundige van Hof en Hiem Thuiszorg via 0513-433030. Dit is het algemene telefoonnummer voor alle regio’s. U wordt persoonlijk geholpen om zo snel mogelijk contact te krijgen met de juiste wijkverpleegkundige in uw regio.

U kunt ook een e-mail sturen naar vpt@hofenhiem.nl

U kunt ook hier de folder van Volledig Pakket Thuis downloaden.