Heeft oog voor u

Denk mee over ‘De Toekomst van Lemmer’

Op maandag 5 juni van 19.00 uur tot 21.30 uur wordt een interactieve bijeenkomst georganiseerd om verder te praten over hoe Lemmer aantrekkelijk blijft voor jong en oud. De wethouder van de gemeente De Fryske Marren, Janita Tabak, zal ook aanwezig zijn tijdens de bijeenkomst in de kantine van het Zuyderzee Lyceum. De aanleiding voor dit initiatief is de veranderende maatschappij. Hoe spelen we in op vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en veranderingen in de zorg.

In gesprek over de toekomst
Het initiatief is een samenwerking tussen Gemeente De Fryske Marren, Huisartsen Lemmer, Sociaal Werk De Kear, Zorggroep Hof en Hiem, woningcorporatie Dynhus, GGD Fryslân en Bibliotheken Mar en Fean. De betrokken organisaties gaan graag in gesprek over de ideeën die de inwoners van Lemmer hebben over de toekomst van hun dorp. Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn woongelegenheid voor jongeren, digitale vaardigheid, zelfstandig wonen en (voorbereiden op) vitaal ouder worden. Als inwoner kun je aanhaken om in kleinere groepen mee te praten over deze onderwerpen. Iedereen is van harte welkom om ideeën in te brengen of gedachtes te delen.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw