De Werf als praktijkvoorbeeld voor De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Enige tijd geleden heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zorggroep Hof en Hiem benaderd om het ontstaan van De Werf in Joure toe te lichten. Men wilde dit graag gebruiken als praktijkvoorbeeld voor De  Juiste Zorg op de Juiste Plek. Hof en Hiem wil graag aan dit mooie initiatief meewerken en heeft de informatie gedeeld voor het artikel dat deze week is gepubliceerd.

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is een initiatief van zorgpartijen. Het gaat hierbij om de zorg dichter bij mensen thuis te krijgen en het vervangen van zorg door andere zorg, zoals e-health. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt het initiatief en wil de partijen in de praktijk bij elkaar brengen.

Om het praktijkvoorbeeld van De Werf te lezen: klik hier