Heeft oog voor u

Dagbesteding ‘Ontmoeting’ overgenomen door Zorggroep Hof en Hiem

Vanaf 1 september wordt dagbesteding ‘Ontmoeting’ van Hilda Pruiksma overgenomen door Zorggroep Hof en Hiem in de Parkflat Stadsfenne in Sneek. Donderdag 20 juli was de officiële overdracht van de dagbesteding aan Zorggroep Hof en Hiem. Hilda Pruiksma en directeur-bestuurder John van Arnhem van Zorggroep Hof en Hiem ondertekenden het contract.

Huiselijke sfeer bij ‘Ontmoeting’
Hilda Pruiksma begon tien jaar geleden de kleinschalige dagbesteding voor nog thuiswonende ouderen die lijden aan een vorm van dementie aan de Strikel in Sneek. De charme van ‘Ontmoeting’ is dat alle activiteiten in huiselijke sfeer plaatsvinden. Een gevarieerd programma, met veel aandacht voor geheugentraining, geestelijke ontspanning, creatief bezig zijn en beweging, waarbij gezelligheid centraal staat. Uiteraard is er ook ruimte voor mensen die een andere zorgvraag hebben. Hilda heeft in al die jaren ervoor gezorgd dat de cliënten een zo aangenaam mogelijke dag hadden met persoonlijk passende activiteiten.

De naam en invulling dagbesteding blijft hetzelfde
Ook na de overname van de dagbesteding ‘Ontmoeting’ blijft de naam bestaan. Na tien jaar heeft Hilda de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en geeft de kennis van haar bijzondere  dagbesteding nu door. De komende maanden zal Hilda nog aanwezig blijven om de activiteiten over te dragen aan Hendrika Timmerman, de coördinator dagbesteding van Hof en Hiem. Alle vrijwilligers die bij  dagbesteding ‘Ontmoeting’ werkzaam waren zullen hun werkzaamheden voortzetten bij Hof en Hiem, zodat er voor de cliënten weinig veranderingen zullen zijn.