Klachten

Uw ervaringen met onze dienstverlening zijn voor ons een bron van inspiratie. Daarom horen wij graag de ervaringen van u of uw dierbare. Dit kunnen natuurlijk zowel positieve als negatieve ervaringen zijn.

Wat te doen als u een klacht heeft?

Als u een klacht heeft over onze zorg- en dienstverlening dan wilt u dit graag melden in de hoop tot een oplossing te komen. U kunt de volgende stappen volgen om tot een oplossing te komen:

1. In gesprek

Bespreek eerst uw klacht eens met degene die aanleiding geeft tot de klacht. Vaak blijkt een misverstand de oorzaak van de klacht. Een gesprek kan soms alles meteen oplossen.

2. Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Mocht dit gesprek niet tot het gewenste resultaat leiden, schakel dan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorgbelang Fryslân in. Deze klachtenfunctionaris ondersteunt u in het zoeken naar een oplossing naar tevredenheid, zowel voor u als voor degene waar de klacht over gaat en zorgt voor een efficiënte afhandeling.

U kunt zelf contact opnemen maar dit kan ook via een persoonlijk begeleider of teamleider.

Contactgegevens Klachtenfunctionaris Zorg
Mevrouw D. Kronemeijer
Telefoon: 06 - 38 04 55 33
E-mail: kronemeijer@zorgbelang-fryslan.nl
Website: www.zorgbelangfryslan.nl

3. Geschillencommissie

Als u er tijdens de informele klachtenafhandeling (met of zonder de onafhankelijke klachtenfunctionaris) niet uit bent gekomen, dan is er een laagdrempelig alternatief voor de gang naar de burgerlijke rechter: de onafhankelijke geschillencommissie. Hof en Hiem is aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. Deze geschillencommissie kan bindende uitspraken doen. De hele procedure van De Geschillencommissie verloopt via digitale correspondentie, maar indien gewenst ook per post.

Modelklachtenregeling

Hof en Hiem maakt gebruik van de modelklachtenregeling van brancheorganisatie Actiz en cliëntenorganisatie LOC Zeggenschap in zorg. Voor alle informatie over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.