Klachten

Uw ervaringen met onze dienstverlening zijn voor ons een bron van inspiratie. Daarom horen wij graag de ervaringen van u of uw dierbare. Dit kunnen natuurlijk zowel positieve als negatieve ervaringen zijn.

Wat te doen als u een klacht heeft?

Als u een klacht heeft over onze zorg- en dienstverlening dan wilt u dit graag melden in de hoop tot een oplossing te komen. U kunt de volgende stappen volgen om tot een oplossing te komen:

1. In gesprek 

Bespreek eerst uw klacht eens met degene die aanleiding geeft tot de klacht. Vaak blijkt een misverstand de oorzaak van de klacht. Een gesprek kan alles meteen oplossen!

2. Onafhankelijke klachtenfunctionaris*

Mocht dit gesprek niet tot het gewenste resultaat leiden, schakel dan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir in. Deze klachtenfunctionaris ondersteunt u in het zoeken naar een oplossing en zorgt voor een efficiënte afhandeling.

U kunt zelf contact opnemen maar dit kan ook via een EVV’er of locatiemanager.

Contactgegevens Klachtenfunctionaris Quasir
Mevrouw L. de Boon (coördinator)
Telefoon: 06 – 484 45 538
E-mail: bemiddeling@quasir.nl
Website: www.quasir.nl

* Voor vertegenwoordigers van cliënten woonachtig in kleinschalig wonen De Cornelia Hoeve, De Werf, Ús Hof in Vegelin State en Ús Hiem in Doniahiem geldt bij deze stap een afwijkende klachtenprocedure. Eventuele klachten worden hierbij afgehandeld volgens de Wet Zorg en Dwang en niet volgens de Wkkgz. Als u een klacht heeft kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie (bopz) van Quasir in plaats van de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Contactgegevens Klachtencommissie Quasir
Quasir Klachtencommissie
t.a.v. ambtelijk secretaris
Postbus 1021
7940 KA  Meppel
E-mail: ambtelijksecretaris@quasir.nl t.a.v. ambtelijk secretaris Klachtencommissie

Quasir is ook de expert op het gebied van calamiteitenonderzoek. Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.

3. Geschillencommissie

Als u er tijdens de informele klachtenafhandeling (met of zonder de onafhankelijke klachtenfunctionaris) niet uit bent gekomen, dan is er een laagdrempelig alternatief voor de gang naar de burgerlijke rechter: de onafhankelijke geschillencommissie. Hof en Hiem is aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. Deze geschillencommissie kan bindende uitspraken doen. De hele procedure van De Geschillencommissie verloopt digitaal, maar indien gewenst ook per post. Klik hier om te kijken met welke klachten u terecht kunt bij de geschillencommissie.

Modelklachtenregeling

Hof en Hiem maakt gebruik van de modelklachtenregeling van brancheorganisatie Actiz en cliëntenorganisatie LOC Zeggenschap in zorg. Voor alle informatie over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) kunt u terecht op www.kwaliteitenklachtenzorg.nl.