Heeft oog voor u

Cliëntinformatie

Voor de zorg die onze cliënten ontvangen via Hof en Hiem Thuiszorg of bij één van onze woonzorgcentra gelden de algemene voorwaarden. De algemene leveringsvoorwaarden (algemene module) legt vast wat de cliënt en organisatie van elkaar mogen verwachten in een zorgverleningsrelatie. Het gaat om wederzijdse verantwoordelijkheden. Afhankelijk van de aard van de zorg- en dienstverlening worden nog specifieke afspraken vastgelegd. Deze noemen we bijzondere modules. Hieronder kunt u onze Algemene module Zorg en dienstverlening en Bijzondere modules downloaden.

Algemene voorwaarden voor thuiszorg én zorg bij onze woonzorgcentra:

Thuiszorg
Specifieke afspraken die gelden voor cliënten van de thuiszorg:

Wonen
Specifieke afspraken die gelden voor bewoners van een woonzorgcentrum of een locatie kleinschalig wonen:

Kosten
Hieronder vindt u een te downloaden document hoe de kosten voor onze diensten via de Wet langdurige zorg worden verdeeld:

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw