Hof en Hiem stipet de Fryske taal mei Fryske webside

Op tongersdei 2 maaie wurd de Fryske webside fan Soarchgroep Hof en Hiem lansearre. Efter it skerm is de ôfrune tiid hurd wurke om dit foar mekoar te krije. De soarchgroep is begûn dit inisjatyf om’t se it stypje fan it Fryske taalgebrûk yn ‘e regio tige wichtig fynt. En ek dêrmei temjitte komme wol […]

Feestelijke opening en heropening Parkflat Stadsfenne

Parkflat Stadsfenne heeft een grondige renovatie ondergaan, met als resultaat een aanzienlijke verbetering van het wooncomfort voor de bewoners. Gisteren was de feestelijke opening en heropening van deze kenmerkende flat aan de rand van Sneek, met uitzicht op Snitser Mar uit 1971, gepland. Wethouder Marianne Poelman hield een toespraak en er was muziek van de […]

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw