Werken bij

Zorg is mensenwerk

Voor het bieden van uitstekende ouderenzorg zijn de medewerkers en vrijwilligers van Hof en Hiem van onschatbare waarde. Wij kunnen onze cliënten alleen een uitstekend zorg- en woonklimaat bieden met gemotiveerde, professionele en gekwalificeerde medewerkers.

Aantrekkelijke werkgever

Hof en Hiem heeft een flexibel, uitdagend, betrouwbaar en veilig werkklimaat. Medewerkers krijgen de gelegenheid zich te ontwikkelen met vakgerichte opleidingen en trainingen. Ook stimuleren we inspraak van medewerkers via werkgroepen, commissies en diverse overlegvormen. Belangrijk in ons personeelsbeleid is dat we rekening houden met de verschillende leeftijdsfasen van onze medewerkers.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Ook de secundaire arbeidsvoorwaarden van Hof en Hiem bieden de nodige flexibiliteit. Via het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) kunnen medewerkers gebruik maken van verschillende (fiscaal) voordelige regelingen, zoals collectieve verzekeringen met korting. Verder is er bijvoorbeeld een fiets- en computer/tabletregeling en de mogelijkheid tot het kopen van extra vakantiedagen of het sparen voor vrije tijd in de toekomst.