Joure en omstreken

Zorg is altijd persoonlijk. U krijgt daarom zo veel mogelijk de zorg van dezelfde mensen. Dat is vertrouwd en prettig.

Zelf de regie in handen

"Wij werken vanuit de visie dat ieder individu ongeacht beperkingen in staat blijft een eigen regie te voeren. Dit houdt mensen betrokken en vitaal. Wij zoeken, waar nodig of wenselijk,  de samenwerking op met andere hulpverleners zoals de huisarts, praktijkondersteuner maar ook collega zorgaanbieders. Het beste voor de cliënt staat voorop!"

Janke de Vries, wijkverpleegkundige, team Joure

Wilt u meer weten?

We helpen u graag met vragen over thuiszorg in Joure en omgeving.

Thuiszorgteam Joure
Douwe Egbertsplein 6
8501 AB Joure
06 - 46 10 38 96 (7.00 - 23.00 uur)
0513 - 41 25 69 (23.00 - 7.00 uur)
thuiszorgjoure@hofenhiem.nl