Balk en omstreken

Veel cliënten bouwen echt een band op met onze medewerkers. Ons team is klein en fijn. U kunt er vanuit gaan dat er altijd een vertrouwd gezicht aan de deur staat.

Thuiszorgteam Balk, zorg met een plus! 

"Thuiszorgteam Balk van Hof en Hiem bestaat uit verzorgenden en verpleegkundigen. Samen staan we voor goede zorg en verpleging. Omdat we met kleine teams werken, krijgen onze cliënten vaste medewerkers over de vloer. Die zekerheid van vertrouwde gezichten geeft houvast en een gerust gevoel. Daarbij komt dat ouderenzorg onze specialiteit is. We zijn er trots op dat we met onze klanttevredenheid hoog scoren!"

Lydia Schotanus, wijkverpleegkundige team Balk

Wilt u meer weten?

We helpen u graag met vragen over thuiszorg in Balk en omgeving.

Thuiszorgteam Balk
Talma Park 1
8561 DD Balk
06 - 46 10 37 52 (7.30 - 16.00 uur)
0514 - 60 88 00 (16.00 - 7.30 uur)
thuiszorgbalk@hofenhiem.nl