Yn ‘e Doarpsfinne

Hof en Hiem verhuurt woningen aan senioren in een woongemeenschap in Rotsterhaule, genaamd Yn ’e Doarpsfinne. De bewoners van de 20 appartementen vinden het plezierig om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in dit kleinschalige complex, met behulp van de nodige zorgverlening door Hof en Hiem Thuiszorg.

Wilt u ook in Yn ’e Doarpsfinne wonen?
Op dit moment zijn alle appartementen verhuurd. Kijk voor meer informatie over huren in Yn ‘e Doarpsfinne op deze pagina.

Activiteiten in Yn ‘e Doarpsfinne

Activiteiten vanuit Burenhulp
Vanuit Burenhulp, een actieve vrijwilligersorganisatie in de omgeving van Rotsterhaule, worden een aantal activiteiten in Yn ‘e Doarpsfinne georganiseerd. Deze activiteiten zijn voor de bewoners van Yn ‘e Doarpsfinne en andere belangstellende senioren uit de omgeving.

Koffie ochtend
Elke derde maandag van de maand is er een koffieochtend van 10.00 – 11.30 uur. Hiervoor wordt een bedrag van € 1,- per keer gevraagd.

Koersbal
Dinsdag en donderdag van 09.30 – 11.30 uur wordt er koersbal gespeeld. Hiervoor wordt een bedrag van € 5,- per maand gevraagd. Voor beide activiteiten geldt dat mensen gewoon binnen kunnen lopen. Ook kan er eerst contact worden opgenomen met de voorzitter van Burenhulp (zie onderaan deze pagina).

Spelmiddag
Iedere donderdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur worden er verschillende spelactiviteiten georganiseerd, afhankelijk  van waar behoefte aan is. Op dit moment wordt er o.a. gesjoeld en wordt er Rummikub gepeeld. Deze spelmiddag wordt georganiseerd door de bewoners van Yn ‘e Doarpsfinne. Ook mensen van buitenaf zijn welkom. Er wordt in principe € 1,- per keer gevraagd.

Meer bewegen voor ouderen
Elke vrijdagochtend van 10.00 – 11.00 wordt er vanuit zorgcentrum Vegelin State in Joure Meer bewegen voor ouderen gegeven in Yn ‘e Doarpsfinne. Deze lessen worden gegeven door trainer Coby Annema, bereikbaar via 0513 – 43 11 14. De prijs is € 2,- per keer. Mensen die zorg van Zorggroep Hof en Hiem afnemen (uitgezonderd Tafeltje Dekje) betalen € 1,-.

Informatie

  • Informatie over de activiteiten vanuit Burenhulp kunt u krijgen van de voorzitter, Douwe van Eck (tel: 0513 – 62 41 23 of 06 – 578 57 498).
  • Indien u algemene informatie wenst over Yn ‘e Doarpsfinne en de activiteiten aldaar, dan kunt u contact opnemen met de locatiemanager van Vegelin State en Yn ‘e Doarpsfinne, Miranda Hobo, via de receptie van zorgcentrum Vegelin State in Joure, tel. 0513 – 41 25 69.

Woongemeenschap Yn ’e Doarpsfinne
T 0513 – 41 25 69
F 0513 – 41 65 51
E vegelinstate@hofenhiem.nl

Correspondentieadres
Postbus 244, 8500 AE Joure

Dienstverlening m.b.t. wonen en maaltijden in Yn ’e Doarpsfinne wordt geleverd vanuit zorgcentrum Vegelin State. Zorg wordt verleend door Hof en Hiem Thuiszorg, team Joure.