Samenwerken

Hof en Hiem en partners

Hof en Hiem werkt al jaren samen met organisaties als wooncorporaties, gemeenten, zorginstellingen en Zorgbelang Fryslân vanuit de visie dat samenwerkende partijen kunnen profiteren van elkaars krachten en samen op een hoger niveau presteren.

Woon-zorgcomplex De Werf

Deze samenwerking krijgt concreet gestalte in ‘De Werf’. Hof en Hiem ontwikkelt pal naast het centrum van Joure, in samenwerking met vele partijen, een woon-zorgcomplex. Naast Hof en Hiem (appartementencomplex, kleinschalig wonen voor ouderen met dementie en wijkcentrum) vestigen zich Hof en Hiem Thuiszorg, Maatschap Jouster huisartsen, specialisten van Tjongerschans, BENU Apotheek, Fysio-actief, Praktijk Oefentherapie Cesar en Diëtistenpraktijk Hester Visser in het anderhalvelijnscentrum*.

*Anderhalvelijnszorg combineert kenmerken van eerstelijnszorg en tweedelijnszorg. De kern is dat er een zorg- en taakverschuiving plaatsvindt van met name ziekenhuiszorg naar de basiszorg en dat verwijzingen naar een opname in de tweede lijn (ziekenhuis) worden uitgesteld of voorkomen.