Raad van Toezicht

Inspirerende wisselwerking met de Raad van Toezicht

Het besturen van een moderne zorginstelling heeft veel raakvlakken met het leiden van een onderneming. De Raad van Toezicht speelt daar uitstekend op in door het werken met competenties en good governance (besturen en toezicht houden op basis van zorgvuldigheid, loyaliteit en collectiviteit).

Taakverdeling

De Raad van Toezicht hanteert een taakverdeling op basis van specialismen van de bestuursleden. Het is inspirerend en waardevol om met de Raad van Toezicht regelmatig van gedachten te wisselen over actuele ontwikkelingen en strategische toekomstplannen.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

naam functie vakspecialisme
de heer mr. W.J.H. (Henk) Alderse Baas voorzitter juridische zaken
mevrouw N. (Nelly) de Jong vice-voorzitter/secretaris zorgsector
de heer R. (Rudy) Douma, RA lid financiële zaken
de heer drs. S. (Surja) Nannan Panday lid medische zaken
mevrouw H.A.G. (Hilda) Nauta lid HRM

150210 RvT 2015 liggend hires

Van boven naar onder en van links naar rechts ziet u op de foto:
Rudy Douma, Surja Nannan Panday, Hilda Nauta, Nelly de Jong en Henk Alderse Baas.