Cliëntenraad

Om op gestructureerde wijze cliënteninspraak te borgen, hebben we cliëntenraden ingericht. Iedere locatie heeft zijn eigen cliëntenraad, die regelmatig vergadert met de locatiemanager. Deze raad bestaat o.m. uit bewoners, cliënten van Hof en Hiem Thuiszorg, cliënten van Hof en Hiem Maaltijdservice en externe ondersteuners.

Centrale Cliëntenraad

Boven de zogenoemde Lokale Cliëntenraden is er een Centrale Cliëntenraad, bestaande uit twee afgezanten per lokale cliëntenraad, die zich richt op de gehele organisatie. Dit overkoepelende overlegorgaan wordt voorgezeten door een externe voorzitter en bespreekt drie maal per jaar met de directeur de organisatiebrede beleidsonderwerpen en actuele ontwikkelingen.

Jaarverslagen

Tijdens de Centrale Cliëntenraadsvergadering van 13 juli 2015 is het jaarverslag over 2015 vastgesteld.

Download het Jaarverslag over 2015