Hof en Hiem

Bij Hof en Hiem helpen we mensen hun leven zo goed mogelijk te leven. Daarom zetten we onze cliënten altijd in het middelpunt en werken we samen met mantelzorgers, familie, vrienden en andere organisaties. Op die manier willen we onze diensten op het gebied van ouderenzorg, wonen en welzijn zo goed mogelijk laten aansluiten bij de behoeften en wensen van onze cliënten.

Meer vraag naar zorg

Door demografische ontwikkelingen en betere medische zorg zal de groep ouderen de komende jaren groeien. De zorg wordt daardoor complexer en de vraag zal stijgen. Ouderen zullen steeds langer thuis blijven wonen en daarbij hulp en ondersteuning nodig hebben.

Inspelen op verandering

Bij Hof en Hiem bereiden we ons daar proactief op voor. We spelen snel, flexibel en ondernemend in op deze veranderingen. We kiezen doelbewust voor samenwerking met andere partijen – zoals gemeenten, woningcorporaties en andere zorginstellingen – om samen in de vorm van ketenzorg topkwaliteit dienstverlening te kunnen bieden.

Zelfredzaamheid versterken

Op die manier versterken we samen de zelfredzaamheid en ’samenredzaamheid‘ van senioren in De Fryske Marren. Onze medewerkers hebben een coördinerende rol als integrale zorgprofessional. Onze vrijwilligers zijn of worden voldoende gekwalificeerd en toegerust om binnen en buiten de muren van het zorgcentrum ingezet te worden.

Midden in de leefgemeenschap

Onze zorgcentra staan zowel letterlijk als figuurlijk midden in de leefgemeenschap. Ook senioren die in de nabijheid wonen zijn van harte welkom. Bijvoorbeeld om deel te nemen aan allerhande activiteiten of om de warme maaltijd te gebruiken in onze seniorenrestaurants. Onze service is gestoeld op respect voor de persoonlijke privacy en levensovertuiging van de bewoners. Rekening houden met mensenwensen is onze leidraad. Bij Hof en Hiem heerst een huiselijke en gulle sfeer, om mensen het echte thuisgevoel te geven.

Lees meer over de zorg op onze locaties.