Volledig Pakket Thuis

Ziet u op tegen een verhuizing naar een zorgcentrum? Wellicht is het Volledig Pakket Thuis een oplossing. U krijgt dan dezelfde zorg als in het zorgcentrum, maar dan in uw eigen vertrouwde omgeving. Voorwaarde hiervoor is wel dat u in de nabijheid van één van onze zorgcentra woont.

Zorg en hulp in het Volledig Pakket Thuis (VPT)

  • dagelijkse verzorging, verpleging en huishoudelijke hulp
  • individuele begeleiding en ondersteuning
  • meedoen aan activiteiten in zorgcentra
  • maaltijdservice Tafeltje Dekje of mee-eten in het seniorenrestaurant
  • schoonhouden van uw woning

Vergoeding kosten

De kosten worden vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Op basis van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage.

Wilt u meer weten?

Het Volledig Pakket Thuis is voor mensen die ook in aanmerking komen voor zorg in een zorgcentrum. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft hiervoor een indicatie af. We helpen u daar graag bij. Neem hiervoor gerust contact op met Hof en Hiem Thuiszorg via telefoonnummer 0800 – 111 88 (gratis).