Disclaimer en privacy

Disclaimer Zorggroep Hof en Hiem

Zorggroep Hof en Hiem besteedt voortdurend grote zorg en aandacht aan deze website. Wij streven ernaar dat alle informatie op deze website juist en volledig is; er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden.

Ook staan wij niet in voor de volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen.

Alle informatie op deze website, dat wil zeggen teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal, zijn beschermd door auteursrechten. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie zelf te gebruiken, door te geven, te vermenigvuldigen en/of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Zorggroep Hof en Hiem.

De informatie op deze site is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik van de website en de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

Als u via deze website een website raadpleegt van derden (via een link), wijzen wij u erop dat wij Zorggroep Hof en Hiem niet verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites.

Uw privacy

Zorggroep Hof en Hiem gaat heel zorgvuldig om met persoonlijke gegevens, hier hechten wij grote waarde aan. Persoonlijke gegevens worden nauwkeurig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

Zorggroep Hof en Hiem behoudt zich het recht om de tekst van dit privacy statement aan te passen in verband met nieuwe ontwikkelingen. Raadpleeg deze tekst daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.