ANBI

Stichting Vrienden van Hof en Hiem heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor exacte informatie hierover verwijzen wij u graag door naar de Belastingdienst.

Hier vindt u de gegevens die van belang zijn voor de ANBI-status van Stichting Vrienden van Hof en Hiem.